Het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem werkt nauw samen met negen lokale oncologische eerstelijnsnetwerken om de (na)zorg van kankerpatiënten te verbeteren, aldus Proscoop. Proscoop was betrokken bij de opzet van regionale oncologische netwerken. Daarin werken zorgverleners multidisciplinair samen aan eerstelijnszorg.

Nauwe samenwerking eerste en tweede lijn

In de eerste en tweede lijn worden plannen gemaakt om de zorg zo te organiseren dat er voor de patiënt een vloeiende overgang is tussen de (hoog) gespecialiseerde tweedelijnszorg en de eerste lijn.

Het Rijnstate Ziekenhuis ontwikkelt een programma, waarin alle specialistische zorg een plek krijgt en interactief wordt samengewerkt. In de eerste lijn vindt ondersteunende en aanvullende zorg plaats door gespecialiseerde zorgverleners. Deze zorgverleners werken multidisciplinair samen in een eerstelijns oncologische netwerk. Zij bieden ondersteunende en aanvullende zorg en nazorg, dichtbij de patiënt.

Navolging

Proscoop ziet een landelijke tendens: op diverse plaatsen worden oncologie netwerken gevormd om de (uitbehandelde) oncologische patiënt beter op de vangen en ondersteunende en aanvullende zorg te bieden. Zo organiseren zes oncologienetwerken in Apeldoorn bijvoorbeeld op 14 december 2017 een symposium ‘Nazorg oncologie: een toekomstperspectief’.

Meer informatie