8 mei 2015

De kankerzorg varieert. Voor dezelfde aandoening kan de zorg in het ene ziekenhuis anders zijn dan in het andere ziekenhuis. De vraag is of dit ertoe doet. Beïnvloedt deze variatie mogelijk de kwaliteit van zorg, het beloop van de ziekte en de overlevingskans, als ook de kwaliteit van leven en de kosten die hiermee gemoeid zijn?

Geen variatie behandeling

Wanneer richtlijnen aangeven dat de ene behandeling veel beter resultaat oplevert dan de andere behandeling, is variatie ongewenst. Maar, alvorens verbetertrajecten te starten, moet de oorzaak van de variatie worden bepaald, zoals de wens van de patiënt om af te wijken van de richtlijn. Variatie kan ook ontstaan doordat de aanbevelingen in de richtlijnen niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en niet altijd zeker is welke zorg het beste resultaat oplevert. De verschillende zorg kan dan niet met elkaar vergeleken worden en dus niet direct tot nieuw inzicht leiden welke behandeling voor welke patiënt het beste resultaat oplevert.

Bepaling genetisch profiel

Daarnaast zal de kankerzorg door nieuwe technologieën, zoals de bepaling van het genetische profiel, verbeterde beeldvorming of detectie van circulerende tumorcellen in het bloed, steeds beter op de individuele kankerpatiënt worden afgestemd. Welk effect hebben deze (dure) nieuwe technologieën en behandelmodaliteiten op de keuze van behandeling, nazorg en uitkomst van de patiënt? Hoe gebruiken we deze nieuwe technologieën in de dagelijkse praktijk? Hoe worden de specialisten en patiënten ondersteund in hun keuze van een (na-)zorgtraject?

Bijzondere leerstoel

Om antwoorden op deze vragen te krijgen hebben de Universiteit Twente en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de bijzondere leerstoel: ’Outcomes research and personalized cancer care’ ingesteld. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Sabine Siesling. Voorafgaand aan haar inaugurele rede op 24 september zal een middagsymposium plaatsvinden op de Universiteit Twente in Enschede.

Klik voor volledige programma hier.

Meer informatie