30 juni 2014

Een expertgroep onder leiding van prof. dr. B. Löwenberg heeft zich unaniem uitgesproken voor de vestiging van een kinderoncologisch centrum in Utrecht. Dit Prinses Máxima Centrum biedt volgens de expertgroep de beste garantie voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, aldus een bericht in Skipr vandaag. 

Prinses Maxima Centrum in Utrecht

Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht maakt onderdeel uit van een kinderoncologisch netwerk waarin vier umc’s samenwerken. Aan dit netwerk is een aantal ziekenhuizen met pediatrische afdelingen gekoppeld voor een goede geografische spreiding van zorg op het vereiste niveau.

Complexe zorg in UMC, eenvoudige handelingen bij huis

De betrokken umc ’s zijn gevestigd in Amsterdam , Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Hier zijn kinderoncologische centra gehuisvest. De niet-hoog complexe kinderoncologische zorg kan hier worden verleend. Eenvoudiger frequente handelingen, zoals bloedcontroles en enkelvoudige toedieningen van chemotherapie kunnen dichterbij huis geleverd worden.

NFU: doorbraak

De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) spreekt van “een doorbraak in de concentratie van de kinderoncologische zorg in Nederland.” De NFU wil voortvarend het advies uitvoeren en afspraken maken met de zorgverzekeraars.

Meer informatie