Ter gelegenheid van Wereldkankerdag start de Europese Commissie een raadpleging over het Europees kankerbestrijdingsplan, om met stakeholders samen te bepalen welke toekomstige acties wenselijk zijn.

Betere zorg

De Commissie komt met een Europees plan om lidstaten te steunen in hun streven naar betere kankerbestrijding en kwalitatief betere zorg.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie“Op Wereldkankerdag, nemen we gezamenlijk de eerste stappen in de richting van een Europees actieplan voor kankerbestrijding. Samen kunnen we een verschil maken: door preventie en onderzoek, een nieuwe gegevensstrategie en gelijke behandeling overal in Europa.”

Acties kankerbestrijdingsplan

De acties van het Europees kankerbestrijdingsplan bestrijken alle belangrijke fasen van de ziekte:

  • preventieve maatregelen: zoals betere toegang tot gezonde voeding en een hogere vaccinatiegraad, maatregelen ter beperking van milieurisicofactoren, zoals verontreiniging en blootstelling aan chemische stoffen, onderzoek en bewustmaking;
  • vroegtijdige opsporing en diagnose: om meer mensen van de doelgroep voor kankerscreening te bereiken, een bredere toepassing van digitale oplossingen en technische ondersteuning aan lidstaten;
  • behandeling en zorg: betere toegang tot hoogwaardige behandelingen en de toepassing van nieuwe therapieën, maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van essentiële geneesmiddelen te waarborgen, innovatie en onderzoek;
  • levenskwaliteit: snellere re-integratie op de arbeidsmarkt, voorkomen van discriminatie, palliatieve zorg en overdracht van beste praktijken.

Openbare raadpleging

De openbare raadpleging geeft EU-burgers en belanghebbenden de gelegenheid te melden hoe zij vinden dat deze problematiek in de EU moet worden aangepakt.De resultaten van de raadpleging worden meegenomen in het Europees kankerbestrijdingsplan en gebruikt om de gebieden en de reikwijdte van toekomstige acties te bepalen.

Belang Europese aanpak kankerbestrijding

Kankerbestrijding is van fundamenteel belang voor de toekomst van Europa: Kanker is, op hart- en vaatziekten na, de belangrijkste doodsoorzaak. Kanker vormt bovendien een zware last op de gezondheidszorg- en sociale stelsels, zet overheidsbegrotingen onder druk en heeft een negatief effect op de productiviteit en groei van de economie, alsmede de gezondheid van de beroepsbevolking in de EU.

Zonder verdere actie kan kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de Europese Unie worden. Maar, 40% van alle kankergevallen kan volgens het bericht van de Europese commissie worden voorkomen als de risicobeperkende aanbevelingen, zoals gespecificeerd in de Europese code tegen kanker, worden uitgevoerd.

Meer informatie