KWF Kankerbestrijding stelt vanaf eind juni 2016 voor het eerst ook geld beschikbaar voor onderzoekers die in hun onderzoeksproject een samenwerking aangaan met het bedrijfsleven, met als doel om de doorontwikkeling van de onderzoeksresultaten ná het beëindigen van het KWF-project te garanderen.

Therapieën sneller en efficiënter bij patiënten

Door vroegtijdige aansluiting zijn bedrijven al in een vroeg stadium op de hoogte van nieuwe vindingen, kunnen zij waardevol advies geven en kunnen zij de aansluiting naar vervolgstappen binnen het bedrijf zetten. Zo komen producten en therapieën sneller en efficiënter bij de patiënt.

Samenwerking onderzoek en bedrijfsleven

Onderzoeksinstellingen zijn goed in het genereren van nieuwe kennis. Maar zij zijn niet altijd optimaal ingericht voor de processen die nodig zijn voor het vertalen van deze kennis naar een product. Bedrijven zijn vaak minder geschikt om brede kennis te genereren, maar als geen ander in staat om op een efficiënte wijze producten, protocollen en/of therapieën door te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor de patiënt. Daarnaast kunnen bedrijven de kosten die gepaard gaan met medische ontwikkelingen dragen. Enerzijds door zelf te investeren en anderzijds door andere investeerders aan te trekken.

Nieuwe financieringsvorm

Daarom stimuleert KWF Kankerbestrijding onderzoeksinstellingen actief om in een zo vroeg mogelijk stadium samen te werken met bedrijven die de kennis in concrete toepassingen kunnen vertalen. De voorwaarden voor publiek-private samenwerking zijn beschreven op de KWF-site.

Meer informatie