Op 24 januari 2014 publiceerde KWF het signaleringsrapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst’. Dit rapport is opgesteld door de werkgroep Kwaliteit van kankerzorg onder voorzitterschap van prof. dr. C.J.H. van de Velde (LUMC). Het rapport is een vervolg op het in 2010 gepubliceerde rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’. In het nieuwe rapport worden aanbevelingen gedaan om het oncologisch kwaliteitsbeleid in Nederland verder te verbeteren.

Inhoud rapport

Het rapport is bedoeld voor een brede groep zorgprofessionals en beleidsmakers in de zorg en omvat o.a.:

 • Overzicht van de ontwikkelingen in het oncologisch kwaliteitsbeleid per tumorsoort; kwaliteitsnormen, kwaliteitsregistraties, transparantie en concentratie van zorg
 • Terreinen waarop actie noodzakelijk is om tot een optimaal kwaliteitsbeleid te komen
 • De variatie in zorg voor schildklier- en prostaatkanker, wekedelensarcomen en een aantal hemato-oncologische aandoeningen, en de benodigde verbeterstappen in het kwaliteitsbeleid voor deze tumorsoorten
   

Belangrijkste conclusies

 • Sinds het verschijnen van het signaleringsrapport in 2010 hebben initiatieven vanuit de medische beroepsgroep gezorgd voor kwaliteitsverbetering.
 • Voor diverse tumorsoorten is er nog sprake van verschillen in diagnostiek en behandeling tussen ziekenhuizen en regio’s.
   

Advies voor verdere verbeteringen

Voor een verdere verbetering van de kankerzorg in Nederlands is het volgende nodig:

 • Verbreding van de kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker – met niet alleen normen voor de feitelijke behandeling maar bijvoorbeeld ook voor de diagnostiek
 • Verdergaande concentratie van de zorg (diagnostiek en behandeling) voor diverse tumorsoorten; onder ander voor schildklierkanker, wekedelensarcomen en prostaatkanker
 • Verbetering van de registratie en audit
 • Verbetering van de transparantie over de kwaliteit van de oncologische zorg voor patiënten

Met het rapport geeft KWF Kankerbestrijding een signaal af, bedoeld als stimulans voor het veld om de actiepunten op te pakken. Het rapport wordt gebruikt om het belang van kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg en het realiseren van een optimaal oncologisch kwaliteitsbeleid te agenderen bij alle veldpartijen. Daarnaast faciliteert KWF diverse projecten die bijdragen aan het optimaliseren van het oncologisch kwaliteitsbeleid in Nederland.

Meer informatie