KWF Kankerbestrijding meldt dat de organisatie 26,2 miljoen euro investeert in 52 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten van 13 onderzoeksinstituten in Nederland.

Diverse kankeronderzoeken

De toegekende bedragen in deze eerste financieringsronde van 2017 variëren van bijna 150.000 euro voor een eerste haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe behandelmethode, tot ruim 1,6 miljoen euro voor een grootschalige internationale studie naar darmkanker. De projecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie, en gaan binnen zes maanden van start.

Van laboratorium naar patiënt

De gehonoreerde projecten betreffen onder meer:

  • Verbeterde diagnostiek
  • Verfijning van operatie- en bestralingstechnieken
  • Nieuwe toepassingen van immunotherapie
  • Betere nazorg.
  • Fundamenteel onderzoek (20 gehonoreerde projecten, bijna 10 miljoen euro) is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van kanker.

Behandeling op maat

In veel projecten staat de vraag centraal of het mogelijk is om vooraf te voorspellen of de patiënt baat zal hebben bij een bepaalde kankerbehandeling. Dit is belangrijk om de patiënt een behandeling op maat te kunnen bieden en om overbehandeling te voorkomen.

Meer informatie