Elf projecten op het gebied van informele zorg voor kankerpatiënten krijgen financiering van KWF. Informele zorg is zorg die wordt uitgevoerd door vrijwilligers en lotgenoten. Bekend is dat deze zorg wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten én hen helpt bij de klachten waar zij mee dealen tijdens of na hun behandeling.

Voor kankerpatiënten is informele zorg van belang. Informele zorg is ondersteunend aan formele zorg, kan de druk op de formele zorg wegnemen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Daarom is het van belang dat verpleegkundig personeel, artsen en patiënten deze zorg kennen en weten te vinden. Met de financiering van deze elf projecten wordt hier een grote stap in gemaakt.

Voorbeelden van projecten zie website KWF.

Meer informatie

Bron: beeld en tekst, nieuwsbericht KWF, 22 november 2022