KWF Kankerbestrijding kent ruim 32 miljoen euro toe aan 54 nieuwe onderzoeksprojecten. De projecten starten in 2019 en beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding, van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker. Ze dragen stuk voor stuk bij aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.

Aandacht jongvolwassenen met kanker

Uit eerder KWF-onderzoek is gebleken dat jongvolwassenen met kanker specifieke problemen ervaren. Zowel psychosociaal (bijvoorbeeld als het gaat om een kinderwens, of re-integratie op de werkvloer), als in de behandeling van hun tumor. Ze krijgen vaak dezelfde behandeling als oudere patiënten, maar steeds duidelijker wordt dat dit niet optimaal aansluit op de specifieke tumoreigenschappen van de jongvolwassenen.

Prof. Winette van der Graaf start een landelijk onderzoek om de perspectieven voor deze groep patiënten te verbeteren. Door de jonge patiënten jarenlang te volgen en systematisch medische gegevens, tumorweefsel en gezond weefsel te verzamelen, ontstaat een omvangrijke biobank waarmee onderzoekers nog langdurig belangrijke onderzoeken kunnen doen.

Meer informatie