Op 1 december 2016 overhandigde KWF Kankerbestrijding aan minister Schippers (VWS) een nieuw rapport om de toegang tot innovatieve, kostbare kankermedicijnen te waarborgen. Het rapport bevat achttien innovatieve ideeën van uiteenlopende stakeholders.

Innovatieve behandelingen onder druk

Door de toename van het aantal kankerpatiënten en de komst van nieuwe kostbare oncologische geneesmiddelen stijgen de kosten voor de behandeling van patiënten. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling waardoor de toegankelijkheid van innovatieve behandelingen onder druk staat.

Toegankelijke behandelingen

KWF wil dat iedere kankerpatiënt kan rekenen op de beste behandeling, nu en in de toekomst. Samen met KWF hebben diverse partijen ideeën aangedragen om de zorg toegankelijk te houden, zoals zorgverzekeraars, farmaceuten en de beroepsgroepen van medisch specialisten. Met de overhandiging van het rapport Zo kan het ook – ideeënbox dure medicijnen wil KWF met minister Schippers meedenken over haar visie op geneesmiddelen. Daarnaast roept KWF de minister op om alle initiatieven uit het veld over het dossier dure geneesmiddelen samen te brengen in een werkorganisatie van VWS.

Veelzijdige ideeën

Achttien partijen gaven gehoor aan de oproep van KWF om mee te denken over de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. De ingebrachte ideeën lopen zeer uiteen.

Ziekenhuisgroep Santeon presenteerde het idee om geneesmiddelenkosten transparanter te maken. Zij stellen een value based cancer monitor voor. De strekking van het idee is, dat Santeon per diagnose de resultaten van een medicijn naast de gemaakte kosten wilt leggen. Om zo te bepalen of de productie van een geneesmiddel te verantwoorden is.

License to Heal

Andere partijen die reageerden waren de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en een aantal samenwerkende politieke jongerenorganisaties van zich horen. Onder de naam License to Heal roepen ze hun politieke moederpartijen op om wettelijke kaders aan de dure geneesmiddelen en de gezondheidszorg als geheel te verbinden. Op 6 december aanstaande bieden zij hun manifest aan in de Tweede Kamer.

Meer informatie