KWF doneert 30 miljoen euro voor onderzoek, zoals het sneller opsporen van borstkanker met een slimme MRI of het bestrijden van leukemie met antidepressiva.

Kwaliteit van leven

Een van de onderzoeken betreft de relatie tussen kwaliteit van leven en palliatieve zorg. Er zijn naar schatting 800.000 Nederlanders, die leven met kanker of de gevolgen daarvan. Kwaliteit van leven wordt daarom een steeds belangrijker aandachtspunt in onderzoek en behandeling.

Zo start prof. Hans Knoop (Amsterdam UMC) een onderzoek naar passende zorg bij vermoeidheid, één van de meest voorkomende klachten tot ver na de behandeling van kanker. Er zijn diverse effectieve behandelingen voor, maar slechts weinig patiënten maken daar gebruik van. Knoop onderzoekt hoe dat kan en hoe patiënten beter bereikt kunnen worden.

In het Erasmus MC wil dr. Marinella Offerman met haar onderzoek bijdragen aan een betere individuele inschatting van de levensverwachting voor patiënten met hoofd-halskanker in de palliatieve fase. Zo kunnen patiënten en hun naasten weloverwogen beslissingen nemen en zich beter voorbereiden op het naderende levenseinde.

Meer informatie