Prof. dr. Hans Nijman is per 1 december 2022 door Zorginstituut Nederland aangesteld als kwartiermaker om een plan te maken voor de verdere ontwikkeling van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker.

Dit plan wordt opgesteld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. 

Passende zorg

Het Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg van het Zorginstituut schetst 12 knelpunten en 12 oplossingsrichtingen voor de zorg voor mensen met kanker. Deze vormen het vertrekpunt voor de kwartiermaker bij het maken van zijn plan van aanpak. 

In zijn opdracht aan de kwartiermaker stelt het Zorginstituut onder meer dat bestaande initiatieven en afspraken voor netwerk- en expertzorg waar mogelijk worden met elkaar verbonden en dat er niet alleen vanuit het medisch en het patiënten-perspectief wordt gewerkt, maar dat maatschappelijke belangen even zwaar meewegen. Ook moet de kwartiermaker aandacht besteden aan de samenhang tussen passende oncologische zorg en overige zorg.

Meer informatie