Kwaliteitsinstituut kan standaarden afdwingen

25 april 2012 – Het Nederlands Kwaliteitsinstituut krijgt de bevoegdheid en middelen om professionele standaarden te ontwikkelen, als het veld zelf niet of te traag aan standaarden werkt. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over het Kwaliteitsinstituut van minister Schippers aan de Tweede Kamer. Het nieuwe Kwaliteitsinstituut gaat zich bezig houden met het ontwikkelen van en toezien op kwaliteitskaders. In de voortgangsrapportage wordt benadrukt dat het initiatief voor een professionele standaard bij het veld blijft liggen. ‘Het ontwikkelen van een beschrijving van goede zorg door middel van het ontwikkelen van een professionele standaard is en blijft een zaak van veldpartijen zelf.’

Maar als een professionele standaard ‘toch niet of te traag van de grond komt’, kan het Kwaliteitsinstituut het heft in eigen hand nemen. ‘Concreet betekent dit dat wij het Nederlands Zorginstituut de wettelijke bevoegdheid willen geven om, ook in de situatie dat de veldpartijen zelf geen overeenstemming konden krijgen over een professionele standaard, een professionele standaard te laten ontwikkelen en in te schrijven in het register.’

Nederlands Zorginstituut

Het Kwaliteitsinstituut wordt een onderdeel van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Deze naam wordt na het inwerking treden van de wetgeving rondom het Kwaliteitsinstituut gewijzigd in het Nederlands Zorginstituut (NZi). Het Coördinatieplatform zorgstandaarden, de Regieraad Kwaliteit van Zorg, Zichtbare Zorg, KiesBeter en het Centrum Klantervaring Zorg worden in het Kwaliteitsinstituut ondergebracht. Het Kwaliteitsinstituut zal zich niet alleen zal bezighouden met kwaliteit, pakketbeheer en verzekeringen maar ook met de innovatie van opleidingen en beroepen in de zorg.

Opbouw met Adviescommissie

Het Kwaliteitsinstituut wordt bijgestaan door een vijftienkoppige Adviescommissie Kwaliteit, onder voorzitterschap van Jan Kimpen, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Verschillende artsen -prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit, prof. dr. Niek de Wit, hoogleraar huisartsengeneeskunde bij het UMC Utrecht en prof. dr. Ben Willem Mol, gynaecoloog bij het Máxima Medisch Centrum- zitten in de Adviescommissie die advies gaat geven bij de opbouw van het Kwaliteitsinstituut. Diana Delnoij van het Centrum Klantervaring Zorg gaat inhoudelijk leiding geven aan het Kwaliteitsinstituut.

Een van de eerste taken van het instituut is het opstellen van een toetsingskader, waaraan professionele standaarden moeten voldoen. Daarover en over het opstellen van een meerjarenagenda zal worden overlegd met de veldpartijen, zoals de Orde van Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

De start van het nieuwe instituut is afhankelijk van het moment waarin de wettelijke bevoegdheden zijn geregeld. Er wordt uitgegaan van de datum 1 januari 2013, maar dat is geen zekerheid.

Bronnen: ministerie van VWS, Medisch Contact en MedNet

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee