Op 1 april 2019 heeft de Nederlandse Federatie van Universitaire Centra (NFU) de herziene versie van de richtlijn Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019 gepubliceerd. Door wijzigingen in wet- en regelgeving was het noodzakelijk om de in 2012 voor het laatst herziene richtlijn te actualiseren.

Mensgebonden onderzoek

Deze richtlijn is belangrijk om het mensgebonden onderzoek uit te voeren op een wijze die de veiligheid van de deelnemers en de kwaliteit van het onderzoek garandeert.

Borging kwaliteit

De herziene NFU-richtlijn definieert de minimale eisen waaraan het mensgebonden onderzoek in de universitaire medische centra moet voldoen. De richtlijn richt zich primair op de kwaliteitsborging van al het door onderzoekers geïnitieerde medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. De richtlijn draagt ook bij aan duidelijke kwaliteitsafspraken over samenwerking op het gebied van onderzoek, tussen umc’s, in de regio en daarbuiten.

Meer informatie