Kwaliteit van kankerzorg in Nederland

23 oktober 2010 – De kwaliteit van de oncologische zorg in Nederland is van hoog niveau. De Nederlandse oncologische zorg loopt voorop in vergelijking met andere Europese landen. Wel is er sprake van een bepaalde mate van variatie in de zorg tusssen ziekenhuizen in Nederland. Dit concludeert de werkgroep ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding in haar Signaleringsrapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’.

Het feit dat er variatie is, betekent dat er ruimte is voor verbetering. De bandbreedte van deze variatie moet zo klein mogelijk worden gemaakt. De reden achter de gevonden variatie is echter niet altijd voldoende duidelijk. Hiervoor is meer onderzoek nodig. In het rapport doet de werkgroep aanbevelingen over stappen die in Nederland gezet kunnen worden om verdere kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg te realiseren.

Bron: KWF Kankerbestrijding, 23 oktober 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee