Kwaliteit darmkankerzorg fors verbeterd

24 mei 2013 – Elk jaar peilt de kankerpatiëntenbeweging de kwaliteit van de darmkankerzorg op basis van een aantal criteria. Ziekenhuizen leveren zelf de gegevens voor het onderzoek. Patiënten kunnen de resultaten en ziekenhuizen vergelijken via de Patiëntenwijzer Darmkanker. Bijna alle ziekenhuizen, 97 procent, hebben dit jaar deelgenomen. Van de 115 ziekenhuislocaties voldoen 90 aan de minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg, dat betekent een spectaculaire stijging t.o.v. vorig jaar van 32 procent naar 78 procent in 2013.

Patiëntenwijzer stimulans kwaliteit

De samenwerking tussen de kankerpatiëntenbeweging, beroepsverenigingen, ziekenhuizen en Menzis werpt zijn vruchten af met deze kwaliteitsslag, aldus NFK. De kankerpatiëntenbeweging hoopt in de toekomst ook met andere zorgverzekeraars en voor andere kankersoorten op deze manier samen te werken aan goede kankerzorg, zoals bloed- en lymfklierkanker.

Samenwerking

De minimale voorwaarden zijn opgesteld door: Darmkanker Nederland, onderdeel van Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Vereniging voor mensen met Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC) – Vereniging HNPCC Lynch , Polyposis Contactgroep en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee