Het Zorginstituut heeft de beoordeling van drie kostbare geneesmiddelen afgerond en oordeelt dat die niet óf alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed kunnen worden. Het gaat om geneesmiddelen voor nierkanker, borstkanker en een middel bij ernstige depressie. Het Zorginstituut adviseert ook dat bij twee middelen onderhandeld moet worden over een fors lagere prijs.

Nier- en borstkanker

Het Zorginstituut vindt bij de combinatietherapie avelumab-axitinib – geneesmiddelen tegen nierkanker – geen aanwijzingen dat er een specifieke patiëntengroep is waarvoor deze geneesmiddelen een toegevoegde waarde hebben. Voor de combinatie trastuzumab-emtansine bij borstkanker is het advies daarentegen deze voor een specifieke groep juist wel in het basispakket op te nemen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het basispakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel of geen opname in het basispakket. En kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Meer informatie