16 september 2015 

Met drie onderdelen van een voedingsvragenlijst is het volgens Ab Aaldries en zijn collega’s mogelijk om bij ouderen met kanker te voorspellen wie een chemokuur af kan maken, zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, NTvG. Ab Aaldries (Bouman GGZ Rotterdam) en zijn collega’s publiceerden hun bevindingen in Acta Oncologica (2015; online 14 augustus).

De meeste mensen met kanker zijn ouder dan 65 jaar. Chemotherapie is niet bij alle ouderen met kanker verstandig. Aaldries zocht naar een manier om de haalbaarheid van chemotherapie en het risico op sterfte in kaart te brengen. Hiervoor werd informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland gebruikt met gegevens van 494 70-plussers met verschillende soorten kanker.

Vier meetinstrumenten

Voordat de ouderen hun eerste chemokuur kregen, was hun toestand in kaart gebracht met vier instrumenten:

  • Mini nutritional assessment (MNA)
  • Informant questionnaire on cognitive decline in the elderly (IQCODE)
  • Groningen frailty indicator (GFI)
  • Mini mental state examination (MMSE).

MNA (voeding)

De auteurs onderzochten welke items de haalbaarheid van chemotherapie en het overlijdensrisico voorspelden. Van de MNA (voeding) voorspelden drie items onafhankelijk of ouderen hun chemokuur wel of niet zouden afmaken:

  • Psychische klachten of acute ziekte in de afgelopen drie maanden
  • Neuropsychologische problemen
  • Gebruik van drie of meer voorgeschreven medicijnen

GFI item en twee MNA items

Een GFI-item (kwetsbaarheid) en twee MNA-items waren onafhankelijke voorspellers van mortaliteit:

  • Afhankelijkheid bij winkelen
  • Weigeren van voedselinname in de afgelopen drie maanden
  • Gebruik van drie of meer voorgeschreven medicijnen

GPI index

De onderzoekers maakten met  deze sterftevoorspellers een ‘Geriatric Prognostic Index’ (GPI). Vergeleken met ouderen met 0 punten op de GPI hadden ouderen met 1, 2 en 3 positieve items sterftehazardratio’s van respectievelijk 1,58 (95%-BI: 1,24-2,02), 2,32 (95%-BI: 1,76-3,06) en 5,58 (95%-BI: 3,49-8,61). Volgens de auteurs is chemotherapie haalbaar bij een GPI van 0-1. Deze GPI moet overigens nog gevalideerd worden in een andere groep ouderen met kanker. (Bron: NVtG).

Internationale SIOG richtlijnen

De Internationale Vereniging van Geriatrische Oncologie, SIOG is een internationale, multidisciplinaire organisatie op het gebied van oncologie, geriatrie en paramedische zorg. SIOG wil de ontwikkeling van professionals op het gebied van oncogeriatrie bevorderen om zo de behandeling van ouderen met kanker te optimaliseren. Volgens SIOG is het wel of niet bieden van chemotherapie niet gekoppeld aan leeftijd, maar aan prestatie en mogelijkheden van betrokken patiënt. Daartoe heeft SIOG diverse richtlijnen opgesteld, die beschikbaar zijn via de website van SIOG.

Meer informatie