13 maart 2015

Tijdens de conferentie Naar Comprehensive Cancer Networks bereikten partijen in de zorg overeenstemming over de van ontwikkeling van regionale netwerken in de oncologische zorg. Aanleiding voor Taskforce Oncologie om hiermee voortvarend aan de slag te gaan.

Koersboek 

NFU, NVZ, IKNL, Patiëntenbeweging Levenmetkanker, Soncos en NHG komen met een Koersboek.  Een handreiking aan ziekenhuizen, umc’s, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen op weg naar hun bijdrage aan het oncologische netwerk.

Ontwikkeling netwerken oncologische zorg

Organisatie in netwerken is nodig om de oncologische zorg in Nederland verder te verbeteren. Aldus de belangrijkste conclusie uit de derde invitational conference ‘Naar Comprehensive Cancer Networks’. Medisch specialisten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en het ministerie van VWS spraken over de vorming van regionale oncologienetwerken. Samenwerking tussen patiënten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen en universitaire centra is noodzakelijk om mensen met kanker optimale zorg te kunnen bieden.

Inrichting netwerken

Het Koersboek is het antwoord van de Taskforce op een belangrijke vraag tijdens de invitational conference. De criteria en randvoorwaarden voor de netwerken leverden nagenoeg geen discussie op. Lastiger is de feitelijke realisatie van de netwerken. Aanwezigen bevestigden te voelen voor een landelijke visie als leidraad en een ‘lichtvoetige structuur’ om elkaar te inspireren en de (door)ontwikkeling van de netwerken te faciliteren. Daaraan wordt nu gewerkt.

Lees meer over de invitational conference

Meer informatie