Longkanker kan eerder en gemakkelijker ontdekt worden. Screening van risicogroepen ligt daarom voor de hand. Maar, we zijn er nog niet, aldus hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus in Trouw.

Vroege opsporing verbetert overlevingskansen

Recente berichten, ook op deze site Oncologie en Praktijk, laten zien dat longkanker gemakkelijker en sneller opgespoord kan worden. Een vroege opsporing kan de hoge sterfte onder longkankerpatiënten fors verminderen. Aanleiding voor longkankerspecialisten uit acht Europese landen om er bij de EU-landen op aan te dringen om snel longkankerscreening programma’s op te zetten. Zij publiceerden dit advies voor longkankerscreening onlangs in the Lancet Oncology.

Testmethode scherp onderscheidend

Hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter Gezondheidsraad, André Knottnerus, begrijpt de oproep tot screening op longkanker onder risicogroepen. Maar, voor dat het zover is, moeten er wat hem betreft nog de nodige stappen worden gezet, zo bepleit hij in Trouw.

In de eerste plaats moet de testmethode scherp onderscheidend zijn. Dat wil zeggen dat de kans op fout-positieve bevindingen zeer gering moet zijn. Anders is de methode niet efficiënt en draagt screening bij aan belastend onderzoek en onrust onder patiënten.

Betere overleving en welzijn

Daarnaast vindt Knottnerus dat het opsporings- en (na)behandeltraject ook echt moet bijdragen aan meer overlevingskansen en een betere gezondheidstoestand. Om dat aan te tonen is degelijk, wetenschappelijk onderzoek nodig dat enkele jaren in beslag neemt.

Rookgedrag

In de oproep tot meer screening werd vooral de aandacht gevestigd op de risicogroepen, waaronder rokers. Volgens Knottnerus schiet screening echter zijn doel voorbij als rokers hun gedrag niet aanpassen en zij na een geruststellende uitslag gewoon blijven roken. “Zij zouden zich zelfs gesterkt kunnen voelen in hun ongezonde gedrag.” Wat hem betreft zou screening dan ook gekoppeld moeten worden aan extra hulp aan rokers om te stoppen met roken.

Meer informatie