KNMG presenteert nieuw kwaliteitskader

25 april 2012
Artsenfederatie KNMG heeft samen met de wetenschappelijke verenigingen een nieuw kwaliteitskader gepresenteerd. Hierdoor krijgen huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G en profielartsen één gemeenschappelijke set kwaliteitsnormen.

Het KNMG Kwaliteitskader bevat acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen. Artsen krijgen hiermee een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

Kader

Het kwaliteitskader stelt duidelijke eisen aan transparantie, kwaliteit en veiligheid. Voorbeelden van gebieden waarvoor de kwaliteitsnormen zijn opgesteld zijn visitatie, nascholingseisen en normen voor de omgang met incidenten. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG: “Als beroepsgroep laten we met dit kwaliteitskader zien dat we staan voor kwaliteit en professionaliteit. En dat we daar zelf verantwoordelijk voor willen en kunnen zijn.”

Checklist

De KNMG heeft ook een online checklist gemaakt die de kwaliteitsactiviteiten van artsen dekken. Hiermee kunnen artsen hun persoonlijke score bepalen en zien zij in één overzicht de kwaliteitsnormen die nog openstaan.

Bron: KNMG

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee