Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) evalueert 15 jaar Zorgverzekeringswet. Kankerpatiënten kunnen nog steeds onvoldoende zelf het juiste ziekenhuis kiezen.

Ziekenhuizen zijn sinds 2006 verplicht kwaliteitsinformatie openbaar te maken, zodat patiënten keuze-informatie over ziekenhuizen hebben. Echter, 15 jaar na de invoering van de Zorgverzekeringswet is er voor mensen met kanker nog steeds te weinig informatie beschikbaar om te weten welke expertise een ziekenhuis heeft.  

Patiëntvertegenwoordiging

Welke informatie ziekenhuizen verplicht transparant moeten maken, wordt bepaald in een overleg van zorgaanbieders (medisch specialisten), zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers.  Vertegenwoordigers van de kankerpatiëntenorganisaties zijn niet erg gelukkig met de resultaten die zij konden bereiken: aan veel van hun wensen werd niet voldaan. Het patiëntperspectief heeft nog geen gelijkwaardige positie in het tripartite-overleg. 

Informatie is onvoldoende

De informatie die in de afgelopen jaren wel beschikbaar kwam, is te beperkt om een goed beeld van het ziekenhuis te krijgen. Allereerst is slechts informatie beschikbaar voor zo’n 60% van de nieuwe kankerpatiënten. Voor de aandoeningen of ziektefase van ongeveer 50.000 kankerpatiënten is helemaal geen informatie over kwaliteit beschikbaar. Van de beschikbare informatie betreft meer dan de helft het chirurgisch deel van de zorg. Over overige belangrijke zaken, zoals chemotherapie, bestraling, diagnostiek en nazorg is nauwelijks informatie openbaar. 

Toegankelijke keuzehulp

De kankerpatiëntenorganisaties hebben een methode ontwikkeld om tot betekenisvolle keuze-informatie te komen, waarbij zij op een onderbouwde en vergelijkbare manier de kankerspecifieke expertise van een ziekenhuis beschrijven. Ziekenhuizen leveren  hiervoor op vrijwillige basis veel meer data aan de patiëntenorganisatie dan nu beschikbaar is via de verplichte transparantie. De patiëntorganisatie maakt de beschrijving, stemt deze af met het ziekenhuis en publiceert hem op een gebruiksvriendelijke keuzehulp op www.nfk.nl/ziekenhuiskeuze.  Op 2 november gingen de eerste ziekenhuisbeschrijvingen live. Een twintigtal beschrijvingen zit nog in de pijplijn.  

Meer informatie