Medisch-specialistische zorg was in augustus jl. weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de gevolgen van de pandemie voor de zorg. (Bron: Skipr)

Oncologische zorg

De cijfers over de oncologie laten, na de correctie voor het registratie­-effect, zien dat er in augustus weer evenveel zorg werd geleverd als in andere jaren. Dit terwijl vanaf week 11 de daling in het aantal patiëntcontacten (per week) bijna de helft was.

In mei was er een stabilisatie van het aantal patiëntcontacten per week.  Vanaf juni is een duidelijke toename te meten en lijkt het aantal oncologische patiënten vanaf juli weer op het niveau van 2018 en 2019 te liggen. Zowel het aantal doorverwijzingen vanuit de huisarts als het aantal behandelingen in het ziekenhuis zijn dus op een gebruikelijk niveau. Ook het aantal gevonden tumoren is weer op het verwachte niveau of zelfs iets daarboven.

Afschaling zorg

NZa verwacht in een volgende rapportage een eerste inzicht te kunnen geven van de mate waarin reguliere zorg nu weer wordt afgeschaald.

Meer informatie