4 juni 2015

Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd afdeling Onderzoek IKNL, houdt vrijdag 5 juni 2015 zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Kankersurveillance aan Erasmus MC Rotterdam. Volgens prof. Lemmens staat de zorg in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen door het groeiend aantal patiënten met kanker, de oplopende leeftijd van deze patiënten en het aantal overlevenden dat een beroep zal doen op zorg.

Het monitoren van de kwaliteit van zorg aan de hand van betrouwbare data wordt hierdoor belangrijker. Om het beleid te evalueren, maar ook om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Goede kwaliteit van zorg

Transparantie van de zorg leidt tot discussies over het nut van prestatie-indicatoren en de registratielast voor zorgverleners. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de oncologische zorg in Nederland op een hoog niveau staat, overheerst bij patiënten en zorgverleners soms een gevoel van onbehagen als het onderwerp ‘goede kwaliteit van zorg’ wordt aangesneden. In welke mate heeft dit te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen en behoeftes van de patiënt en de eisen van overheid en verzekeraars, en anderzijds de complexiteit (en meetbaarheid) van de dagelijkse klinische praktijk?

Bijzondere leerstoel Kankersurveillance

Via de bijzondere leerstoel Kankersurveillance gaat Valery Lemmens de komende jaren in samenwerking met onderzoekers van Erasmus MC, IKNL en diverse zorgverleners verder invulling geven aan wetenschappelijk onderzoek naar (inter)nationale trends in het vóórkomen, de behandeling en de overleving van kanker. Daarnaast wordt geëvalueerd in hoeverre recente ontwikkelingen in de oncologische zorg, waaronder nieuwe behandelingen, verdergaande centralisatie en de veelvoud aan registraties en prestatie-indicatoren daadwerkelijk bijdragen aan de overlevingskans en het welbevinden van patiënten met kanker in Nederland. (Bron: IKNL)

Meer informatie