Een kwart van de kankerpatiënten mist een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis. Daarom trekt NFK aan de bel over onvoldoende informatie en ondersteuning bij kanker.

Behoefte centraal aanspreekpunt

In totaal namen in mei 2018 ruim 4300 (ex-)kankerpatiënten deel aan het landelijk onderzoek van NFK via Doneerjeervaring.nl. Hieruit blijkt dat patiënten groot belang hechten aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, maar dat dit voor een aanzienlijk deel nog onvoldoende geregeld is. Een kwart van deze mensen heeft zelfs helemaal geen vast aanspreekpunt. Ook ontvangt bijna een derde van de respondenten geen informatie over ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, behandeling en/of gevolgen daarvan.

Vast aanspreekpunt

Van de mensen die wél een vast aanspreekpunt hebben, is dat bij een (kleine) meerderheid een gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist. 30% heeft zijn of haar arts als vast aanspreekpunt. Alhoewel de arts de meeste patiënten wel informatie over de ziekte en behandeling geeft, worden emotionele steun of informatie over begeleidingsmogelijkheden minder gegeven en daardoor gemist. Ditzelfde geldt voor het laagdrempelig benaderbaar zijn voor vragen.

Emotionele steun

De verpleegkundige doet het als vast aanspreekpunt op deze punten beter. Maar, geeft meer dan de helft van de patiënten aan, ook  verpleegkundigen bieden geen emotionele steun of informatie over begeleidingsmogelijkheden. Ondersteuning na een slechtnieuwsgesprek, zorg voor naasten en de patiënt kennen als persoon heeft een minderheid van de patiënten ervaren bij zowel verpleegkundigen als artsen.

Informatie over ondersteuning en hulp

Mensen die kanker hebben (gehad) geven in het NFK-onderzoek aan dat het heel belangrijk is om informatie te krijgen over hulp of ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, behandeling en/of de gevolgen daarvan. Vooral in de periode na de behandeling is de informatiebehoefte groot en daarin wordt maar bij minder dan de helft van de mensen voorzien.

De kankerpatiëntenorganisaties pleiten ervoor dat alle mensen met kanker toegang krijgen tot een gespecialiseerd verpleegkundige als vast aanspreekpunt. NFK roept ziekenhuizen op ervoor te zorgen dat de invulling van deze rol optimaal is: proactief in begeleiding en informatievoorziening – ook in de periode na de behandeling en laagdrempelig benaderbaar.

Meer informatie