Ruim een kwart van de kankerpatiënten vindt dat hun bedrijfsarts tekortschiet in de begeleiding. In hun ogen ontbreekt het de arts aan specifieke kennis over kanker.

Gevolgen voor werk

Dat terwijl de ziekte grote gevolgen heeft voor hun werk. Bij negen op de tien mensen wordt de werksituatie aangepast, zes op de tien ervaart financiële gevolgen en een op de tien verliest zelfs zijn baan.

Doneer je ervaring

Dat blijkt uit het NFK Doneer Je Ervaring-onderzoek onder 3.500 (ex-)kankerpatiënten. Slechts 45 procent van de patiënten wordt begeleid door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De meeste mensen maken met die arts een persoonlijk plan van aanpak, bespreken medische klachten en krijgen re-integratiebegeleiding. Veel patiënten zijn tevreden over deze begeleiding. Ruim een kwart van hen geeft aan kennis en expertise over kanker, de behandeling en de gevolgen ervan te missen in de begeleiding.

Impact op werk is groot

Dat de impact op de werksituatie groot is blijkt uit het feit dat bij bijna 90 procent van de patiënten de werksituatie is aangepast. Zo melden vijf op de tien mensen zich (gedeeltelijk) ziek, stopt een kwart (tijdelijk) met werken en gaat een kwart (tijdelijk) minder uren werken. Met als gevolg dat zes op de tien mensen er financieel op achteruit gaan.

Opvallend is ook dat 6 procent van de patiënten ontslagen wordt en dat bij 4 procent hun contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat een op de tien mensen zijn baan verliest vanwege de kanker(behandeling).

NFK brengt de resultaten van het onderzoek onder de aandacht brengen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Meer informatie