11 juli 2014

In het Verenigd Koninkrijk werd tussen 1970 en 2009 in totaal 19 miljard euro uitgegeven aan programma’s voor kankerbestrijding. Die programma’s hebben op termijn geleid tot een winst van ruwweg 6 miljoen QALY’s (voor kwaliteit gewogen levensjaren) van 31.000 euro elk, tezamen na aftrek van kosten goed voor 155 miljard euro.

Rendement 10%

Het effectieve rendement van kankerbestrijding komt daarmee, tegen redelijke assumpties, uit op 10%. "Dit doet vermoeden dat investeren in kankeronderzoek waardevol is," aldus een groep Britse onderzoekers onder aanvoering van Jonathan Grant van King’s College in Londen (BMC Med. 2014;12:99). Dezelfde groep had eerder een rendement van 9% berekend voor investeringen ter bestrijding van hart- en vaatziekten.

Antirookcampagnes

De onderzoekers bekeken de effecten van de drie volgens hen belangrijkste interventies van de laatste decennia: antirookcampagnes, bevolkingsonderzoek en behandeling van borst-, darm- en prostaatkanker. Met name het antirookbeleid was over de gehele periode zeer lucratief, zowel in kostenbesparingen als in gewonnen levensjaren: 65% van de opbrengsten was hieraan toe te schrijven. Daarna volgde baarmoederhalskankerscreening met 24% en borstkankerbehandeling met 10%. Borstkankerscreening en prostaat- en darmkankerbehandeling leverden het minste geldelijk gewin.

Lees hier het hele bericht in NTvG.

Meer informatie