Kankerbehandelingen niet vergoed

27 juni 2013 – De minister van VWS heeft gereageerd op de brief van patiënt over het onthouden van behandelmogelijkheden aan kankerpatiënten en het niet vergoeden van behandelingen door zorgverzekeraars.

Het betreft een niet-chirurgische locoregionale behandelingen van levertumoren en met name van levermetastasen (uitzaaiingen in de lever). Het gaat hierbij in het bijzonder om Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) en Laser induced interstitial thermotherapy (LITT), die onder meer in Duitsland wel worden toegepast.

Stand van de wetenschap en praktijk

De minister geeft aan dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de afgelopen jaren een aantal keren heeft beoordeeld of behandelingen met TACE bij vormen van kanker in de lever die niet operatief verwijderd kunnen worden, voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Dit heeft het CVZ ook nagegaan voor behandelingen met LITT.

Het CVZ heeft in 2009/10 geoordeeld dat behandelingen met TACE of LITT bij de indicatie levermetastasen niet voldoen aan het criterium “stand van wetenschap en praktijk” en dus niet tot het verzekerde basispakket behoren.

In 2005 had CVZ nog geconcludeerd dat TACE en LITT afzonderlijk, in geselecteerde gevallen en bij bepaalde indicaties als gebruikelijke therapie kunnen worden beschouwd (en dus wél tot het basispakket hoorden). Het ging hier in alle gevallen om levermetastasen.

Wetenschappelijke onderbouwing effectiviteit

CVZ is in 2009/10 tot een ander inzicht gekomen dan in 2005. Daarbij speelt ook mee dat "CVZ een steeds groter belang is gaan toekennen aan de wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit en werkzaamheid van behandelingen," aldus de minister.

CVZ geeft aan dat de standpunten over TACE en LITT uit 2009/10 nog steeds gelden. Bij de indicatie levermetastasen is dus geen vergoeding van behandeling met TACE of LITT vanuit de Zorgverzekeringswet mogelijk.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee