Onderzoek toont volgens IKNL aan dat de meeste kankerpatiënten behoefte hebben om thuis online extra informatie op te zoeken. De website Kanker.nl sluit aan bij  de onderwerpen die zorgverleners hebben besproken met hun patiënten en geeft betrouwbare informatie.

Samenwerking IKNL en kanker.nl

IKNL krijgt regelmatig vragen van patiënten(organisaties) om kennis over kanker te vertalen naar begrijpelijke informatie en deze rechtstreeks toegankelijk te maken voor patiënten. Om zo het gezamenlijke besluitvormingstraject tussen patiënt en zorgverlener te ondersteunen. Daarom werkt IKNL nauw samen met het platform kanker.nl. IKNL levert aan het platform informatie over:

  • Verwijsgids Kanker
  • Onderzoek bij kanker (trialoverzicht)
  • Herziening van oncologische richtlijnen, zodat de medische informatie op kanker.nl actueel blijft
  • Bijwerkingen van oncolytica

Betrouwbare informatie voor patiënten

Volgens IKNL is het platform kanker.nl daarom een betrouwbare site met medische informatie opgesteld volgens actuele, oncologische richtlijnen en gecheckt door professionals.

  • In de bibliotheek zijn zorgpaden van 125 kankersoorten met begrijpelijke informatie over diagnose, behandelingen en gevolgen.
  • Discussiegroepen (onder toezicht van moderatoren) bieden inzicht in welke vragen er leven onder patiënten.
  • Zorgverleners kunnen onderzoeksvragen (gesegmenteerd) voorleggen aan (een grote groep) patiënten via het panel van kanker.nl.
  • Mogelijkheid om informatie op maat te e-mailen naar patiënten via kanker.nl/inforium
  • Binnen kanker.nl is verwijsgids kanker beschikbaar voor aanvullende zorg of behandeling (zoals fysiotherapeut, psycholoog, diëtist).
  • Kanker.nl stelt haar informatie beschikbaar aan websites van ziekenhuizen (gratis delen van content).

Meer informatie