Kanker kost EU 126 miljard per jaar

21 oktober 2013

21 oktober 2013

Kanker heeft in 2009 de 27 lidstaten van de Europese Unie bij elkaar 126 miljard euro gekost, aldus een studie van Britse onderzoekers. Van de 126 miljard ging 51 miljard (40%) naar gezondheidszorg. Van de kosten voor gezondheidszorg werd ongeveer een kwart besteed aan geneesmiddelen. De overige 60% van de totale kosten vloeien voort uit mantelzorg en verloren arbeidsproductiviteit. De totale kosten van kanker liggen in Nederland boven het Europese gemiddelde, terwijl de kosten voor geneesmiddelen juist opvallend onder het gemiddelde uitkomen.

Economische effecten geraamd

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben voor het eerst geprobeerd de volledige economische kosten van kanker in de Europese Unie te becijferen. ‘Voor het kwantificeren van het economische effect van kanker in de EU is niet alleen een schatting nodig van de kosten voor de gezondheidszorg,’ schrijven de wetenschappers in het tijdschrift The Lancet, ‘maar ook een raming van de gemiste opbrengst door het niet kunnen werken (invaliditeit of vroegtijdig overlijden) en door mantelzorg door de naasten van de patiënten’

Gemiddeld 102 euro per EU-inwoner

De onderzoekers becijferden dat kanker gemiddeld zo’n 102 euro kost per inwoner van de EU. Dat is minder dan de 255 dollar (188 euro) die kanker in de VS kost. De kosten varieerden enorm van 16 euro per inwoner in Bulgarije tot 184 euro per persoon in Luxemburg. In Nederland kost de oncologische zorg gemiddeld 130 euro per persoon.

Lage geneesmiddelenkosten Nederland

Van de 51 miljard euro aan gezondheidskosten wegen de ziekenhuisuitgaven met 28,4 miljard euro gemiddeld het zwaarst. Van de kosten voor gezondheidszorg werd ongeveer een kwart besteed aan geneesmiddelen.

De totale kosten van kanker liggen in Nederland boven het Europese gemiddelde, terwijl de kosten voor geneesmiddelen juist opvallend onder het gemiddelde uitkomen.

Kosten gerelateerd aan de behandeling van kanker in Nederland in 2009

Eerstelijns zorg € 172 miljoen
Ziekenhuisverplaatste zorg € 250 miljoen
Spoedeisende hulp € 13 miljoen
Ziekenhuiszorg € 1351 miljoen
Geneesmiddelen € 356 miljoen
Percentage van de  totale Nederlandse zorguitgaven 3%

Voor een overzicht van de kosten per deelstaat in Europa, klik hier.

In het onderzoek is een vergelijking gemaakt voor de behandeling van de vier belangrijkste kankersoorten, namelijk borst- long-, prostaat- en darmkanker. Voor borst- long- en darmkanker geldt dat de totale kosten in Nederland hoger liggen dan het Europese gemiddelde. Daarbinnen wordt aan geneesmiddelen juist minder uitgegeven dan gemiddeld in Europa. Opvallend is dat de totale kosten van prostaatkanker in Nederland juist lager liggen dan het Europese gemiddelde.

Het onderzoek heeft betrekking op 2009. Dat is het meest recente jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar waren. In 2009 waren de NZa beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen nog van kracht in Nederland, bedoeld om patiënten een gelijke toegang tot dure geneesmiddelen te garanderen. Deze beleidsregels hebben volgens de cijfers van dit onderzoek dus zeker niet geleid tot een zeer genereus voorschrijfbeleid, één van de vaak veronderstelde neveneffecten.    

Meeste kosten liggen buiten gezondheidszorg

Van de economische last van 126 miljard euro ligt 60 procent van de uitgaven buiten de gezondheidszorg door:

  • Voor bijna 43 miljard euro aan productiviteitsverlies door vroegtijdig overlijden.
  • Kosten van in totaal 83 miljoen dagen arbeidsongeschiktheid door ziekteverlof of de onmogelijkheid te werken, in de studie op 9,43 miljard euro geraamd.
  • Bijna drie miljard uren verzorging door vrienden en familie, geraamd op een bedrag van 23,2 miljard euro.

Het is het eerste onderzoek naar de kosten van kanker onder de 27 leden die de EU in 2009 telde. De onderzoekers baseerden zich op 150 uiteenlopende bronnen. Het onderzoek is bedoeld om beleidsmakers te ondersteunen bij het efficiënter investeren van publieke middelen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee