Tot 15 september a.s. kan commentaar gegeven worden op de concept  richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ via de deelnemende wetenschappelijke, beroeps-, of patiëntenverenigingen.

Vermoeidheid komt veel voor

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende symptomen bij kankerpatiënten. Gemiddeld heeft 74 procent van de patiënten last van vermoeidheid. In de laatste twee weken voor het overlijden is dit zelfs 86 procent. Vermoeidheid heeft ook de grootste invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. Desondanks wordt vermoeidheid niet altijd herkend en besproken. (Bron: DUOS)

Ondersteuning

Deze multidisciplinaire richtlijn is bestemd voor alle zorgprofessionals, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De richtlijn focust op het ondersteunen van de patiënt bij het verminderen van vermoeidheid en het leren omgaan met vermoeidheid.

Meer informatie