4 maart 2014

Heeft het zin om voor een behandeling van kanker naar het buitenland te gaan? Steeds meer terminale patiënten zoeken hun heil over de grens, in de hoop daar wel geholpen te worden. Met een nieuw medicijn bijvoorbeeld, of een experimentele behandeling.

Bieden deze buitenlandse artsen valse hoop? Of geven Nederlandse artsen hun patiënten veel te snel op? We leggen de vraag voor aan oncologen uit binnen- en buitenland, en aan de patiënten zelf.

NCRV televisie, Altijd Wat, dinsdagavond Nederland 2 om 20.50 uur. De dag erna kan de uitzending nog een keer bekeken worden. 

Meer informatie