7 augustus 2014

Vanaf medio augustus 2014 zullen patiënten/verzekerden gaandeweg een inzichtelijke zorgnota krijgen aldus de inhoud van de brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het traject ‘kostenbewustzijn’ op 2 juli 2014.

Leesbare nota draagt bij aan kostenbewustzijn

Een belangrijke stap in het creëren van meer kostenbewustzijn is het inzichtelijker maken van de zorgnota voor patiënten. Een goed leesbare nota stelt patiënten beter in staat inzicht te krijgen in hun eigen zorgkosten. Daarnaast kunnen zij daarmee mogelijke onjuistheden in de declaraties, eigen risico en eigen bijdragen beter signaleren. Zowel in de medisch specialistische zorg (MSZ) als in de curatieve GGZ wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de zorgnota. Vanaf medio augustus zullen patiënten/verzekerden gaandeweg een inzichtelijke zorgnota krijgen.

Extra informatie voor inzichtelijke nota

De minister beschreef in een brief op 25 oktober 2013 al dat de informatie die al wordt weergegeven op de zorgnota begrijpelijker wordt gemaakt. Daarnaast wordt extra informatie weergegeven, zoals de uitgevoerde zorgactiviteiten. Alle DBC-zorgproducten die vanaf 1 juni 2014 worden geopend worden voorzien van deze extra informatie, hetgeen moet leiden tot een inzichtelijke zorgnota.

Mijnomgeving verzekerde

De inzichtelijke zorgnota wordt op de ‘mijnomgeving’ van de verzekerde patiënt op de website van zijn/haar verzekeraar weergegeven. Voor DBC-zorgproducten die vóór 1 juni 2014 zijn geopend, maar mogelijk wel later gesloten, geldt dat zij nog van een oude nota worden voorzien. De reden hiervoor is dat deze uitbreiding van het declaratieverkeer de nodige aanpassingen in de ICT van zorgaanbieders en zorgverzekeraars vergt, zoals de aanlevering van consumentenvertalingen van DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten.

Vanaf medio augustus 2014

Deze aanpassingen zijn in de afgelopen periode voorbereid en om de overgang naar de inzichtelijke zorgnota verantwoord te laten plaatsvinden is het declaratieverkeer en de aanpassingen in de ICT uitgebreid getest, zodat er geen declaraties onnodig worden afgekeurd vanwege fouten in de ICT omgeving. De eerste DBC-zorgproducten die geopend worden vanaf 1 juni worden op zijn vroegst medio augustus gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Vanaf medio augustus zullen patiënten/verzekerden dus gaandeweg een inzichtelijke zorgnota krijgen.

Meer informatie