12 juni 2014

Minister Schippers van VWS heeft op 10 juni jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorwaardelijke toelating van behandelingen tot het basispakket.

Voorwaardelijke toelating

Ieder jaar stromen er nieuwe interventies in het basispakket. Het kan hierbij gaan om nieuwe geneeskundige behandelingen, medische technologieën, hulpmiddelen of geneesmiddelen. Daarbij zijn ook interventies die mogelijk veelbelovend zijn, maar waarvan de overheid vindt dat er nog onvoldoende informatie voorhanden is met betrekking tot de (kosten)effectiviteit. Om patiënten toch toegang te geven tot veelbelovende interventies en tegelijkertijd inzicht te verkrijgen in de (kosten)effectiviteit van deze interventies is het instrument voorwaardelijke toelating ontwikkeld.

Zeven potentiele kandidaten

De minister deelt in haar brief voorgenomen verbeteringen voor het instrument voorwaardelijke toelating. Daarnaast maakt zij de interventies bekend die potentiële kandidaat zijn voor voorwaardelijke toelating in 2014 en 2015. Dit betreft zeven interventies, waaronder:

  • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
  • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie
  • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
  • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium

Alle interventies betreffen ‘potentiële kandidaten’. De minister beslist pas tot het daadwerkelijk voorwaardelijk toelaten van een interventie indien de onderzoeksopzet goed wordt bevonden voor het beantwoorden van de vragen omtrent de (kosten)effectiviteit, alle relevante veldpartijen en het Zorginstituut achter de afspraken staan en de minister de afspraken voldoende solide vindt. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvallen en niet voorwaardelijk worden toegelaten.

Meer informatie