Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport ‘Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen’.

RIVM

Het Erasmus MC heeft het rapport ‘Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen’ afgerond en opgeleverd aan zijn opdrachtgever, het RIVM–Centrum voor bevolkingsonderzoek.

Effecten vernieuwde bevolkingsonderzoek

Het rapport geeft inzicht in de kosten en effecten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek op basis van de meest recente ontwikkelingen. Zoals de uitkomsten van aanbestedingen, de gestegen hrHPV prevalentie en de inzet van de zelfafnameset.

Effectiever

De onderzoekers concluderen dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 13-15% effectiever is dan het huidige bevolkingsonderzoek. Het voorkomt dat naar schatting 100 vrouwen extra baarmoederhalskanker krijgen en dat 35 vrouwen extra overlijden.

Kosten

De onderzoekers geven aan dat de kosten van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg in 2017 € 48 mln. op jaarbasis bedragen. Na vijf jaar (wanneer het vernieuwde bevolkingsonderzoek volledig is geïmplementeerd) zullen de kosten dalen naar € 40 mln. Het huidige bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg kost € 45 mln. op jaarbasis. De onderzoekers concluderen dat de kosteneffectiviteit aanzienlijk wordt verbeterd met het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

Het rapport is gepubliceerd op de website van het RIVM.

Meer informatie