Tijdens het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid in de Tweede Kamer begin juli, diende fractie Den Haan met de PvdA een motie in voor financiering van uitgebreide moleculaire diagnostiek voor uitbehandelde kankerpatiënten met een goede conditie. Deze diagnostiek zou zorg op maat kunnen leveren. 

De initiatiefnota én motie van Van Brenk en Sazias (35383, nr. 4) over deze uitgebreide, op Whole Genome Sequencing gebaseerde DNA-test, was er juist op gericht om te regelen dat patiënten met uitgezaaide kanker, uiterlijk binnen enkele maanden die toegang krijgen, ongeacht het verdere onderzoekstraject van het Zorginstituut. Er is immers geen tijd te verliezen. 

Door het uitblijven van die gefinancierde toegang is er volgens de indieners van de motie sprake van een door de Kamer en de minister zelf onwenselijk geachte postcodezorg. Het verzoek is daarom dat deze uitgebreide diagnose zo snel mogelijk toegankelijk wordt door de financiering te regelen.

Meer informatie