Om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker is in november 2016 het Joint Action on Rare Cancers gestart. IKNL werkt samen met het Cambridge Cancer Centre en het Centro di Riferimento Oncologico di Aviano aan het borgen van de kwaliteit van zorg binnen dit project.

22% zeldzame vorm van kanker

Meer dan 4,3 miljoen mensen in de EU hebben een zeldzame vorm van kanker. Dat betreft circa tweehonderd verschillende zeldzame kankersoorten. Samen maken deze zeldzame vormen van kanker 22% uit van alle kanker incidenties in Europa.

De 5-jaarsoverleving van deze zeldzame vormen van kanker is lager (47%) vergeleken met veel voorkomende tumorsoorten (65%). Ook zijn er er verschillen in overleving tussen Europese landen.

Inzet IKNL voor kwaliteit zorg

IKNL werkt samen met het Cambridge Cancer Centre en het Centro di Riferimento Oncologico di Aviano aan het borgen van de kwaliteit van zorg binnen dit project. Daarbij gaat het om thema’s als:

  • Snellere en betrouwbare diagnostiek
  • Ontwikkelen van adequate, nieuwe therapieën
  • Optimaliseren van klinische expertise
  • Meer klinische studies
  • Betere registraties en opzetten van weefselbanken

Joint Action on Rare Cancers

Joint Action on Rare Cancers (JARC) is in 2016 gestart. Bij JARC zijn 35 partners betrokken, waaronder acht ministeries voor volksgezondheid en 27 universiteiten en onderzoeksinstellingen, patiëntenverenigingen, de Organisation of European Cancer Institutes en de European Society for Paediatric Oncology.

Netwerken zeldzame kanker

Voor zeldzame vormen van kanker zijn momenteel drie netwerken in oprichting die in 2017 operationeel worden:

Meer informatie