Jaarsymposium Dutch Uro-Oncology Studygroup 2013

14 oktober 2013 – Op vrijdag 1 november 2013 organiseert de Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) haar jaarlijkse symposium in boerderij Mereveld te Utrecht.

DUOS is een multidisciplinaire studiegroep van 34 aangesloten ziekenhuizen, voor investigator initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. DUOS is opgericht in juli 2011, mede dankzij een startsubsidie van KWF Kankerbestrijding.

Programma

Het programma is dit jaar meer gericht op het bespreken van nieuwe studievoorstellen voor prostaat- en blaaskanker. Er wordt ruim tijd vrijgemaakt voor presentaties door de werkgroepen ‘oppervlakkige blaaskanker’ en ‘spierinvasief blaaskanker’. Bedoeling is een keuze te maken uit de diverse studievoorstellen.Daarom is het van extra belang dat de ziekenhuizen die in DUOS participeren met een afvaardiging aanwezig zijn. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak voor de (voorgestelde) onderzoeken te creëren en te komen tot goede invulling van klinisch onderzoek binnen een sterke groep. Bij de bestuursvergadering van 2 juli jl is vastgesteld dat deelnemende ziekenhuizen die zowel in 2011, als in 2012, als bij de bijeenkomst op 1 november 2013 aanstaande niet vertegenwoordigd zijn, niet langer deel uit kunnen maken van het DUOS netwerk.

 

Accreditatie

Het DUOS Jaarsymposium is wederom door de NIV, NVU en NVRO geaccrediteerd.

 

Inschrijven

Inschrijven loopt via IKNL.

 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee