Wetenschap en praktijk delen de mening dat gezond eten, voldoende bewegen, stoppen met roken en voldoende ontspanning de metabole gezondheid, de kwaliteit van leven en weerstand van mensen verhogen.

Met die kennis kunnen we voorkomen dat chronische aandoeningen verder toenemen. Maar, hoe zorgen we voor een verbetering van de zorg rondom voeding en leefstijl? Wat is daarvoor nodig? Welke rol speelt technologie hierin? Deze onderwerpen staan deze week centraal in het Jaarcongres Arts en leefstijl. Met daarbij ook aandacht voor oncologie.

Third Expert Report

In 2018 is het Third Expert Report gepubliceerd met daarin de laatste stand van de wetenschap over de relatie tussen voeding, leefstijl en kanker. Dit rapport is het resultaat van 10 jaar lang onderzoek naar 17 van de meest voorkomende kankersoorten en 51 miljoen mensen. Op basis van dit  onderzoek naar voeding, leefstijl en kanker heeft een panel van internationale wetenschappers 10 aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker opgesteld. Er zijn geen garanties tegen kanker, maar het opvolgen van deze aanbevelingen geeft kans op een toekomst zonder kanker.

Gezond eten, meer bewegen

Volgens schattingen van experts kan ongeveer 40 procent van alle gevallen van kanker door middel van voeding en leefstijl voorkomen worden. Dat zijn meer dan 44.000 mensen per jaar in Nederland. Gezonder eten, meer bewegen en een gezond gewicht behouden zijn – naast niet roken of daarmee stoppen – kunnen bijdragen om de kans op kanker te verkleinen.

Meer informatie