Het Isala Oncologisch centrum heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ opnieuw ontvangen. Dit is een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau. Isala is hiermee één van de elf ziekenhuizen in Nederland die deze accreditatie in ontvangst mag nemen.

Oncologische palliatieve zorg

Als kanker niet meer genezen kan worden, wordt in overleg met de patiënt gekeken naar mogelijkheden voor ziektegerichte behandeling gericht op levensverlenging en/of symptoombehandeling. Met het voortschrijden van de ziekte komt de nadruk meer op de behandeling van pijn, kortademigheid en andere symptomen te liggen. Deze zorg is voor iedere patiënt verschillend. Daarom werkt binnen Isala een speciaal multidisciplinair Palliatief Advies en Consultatie Team (PACT). Het PACT is naast advisering en consultatie verantwoordelijk voor het maken van protocollen, implementeren van richtlijnen en scholing.

Palliatief Advies en Consultatie Team (PACT)

Het PACT bestaat uit een internist-hematoloog, internist-oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, anesthesioloog-pijnbestrijder, geestelijk verzorger, specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist, allen gespecialiseerd in de zorg voor palliatieve patiënten. Dit team kan om advies gevraagd worden, maar de hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor de patiënt. Het PACT geeft advies en ondersteuning bij alle vragen over de palliatieve zorg van patiënten. Daarnaast biedt het PACT ondersteuning bij het bespreken van een voorkeursplaats van overlijden en het opstellen van een proactief zorgplan voor als patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen.

ESMO

ESMO is de grootste vereniging in medische oncologie binnen Europa en heeft een programma waarbij ziekenhuizen geaccrediteerd kunnen worden voor het aanbod van palliatieve zorg aan oncologiepatiënten. De accreditatie wordt verleend op basis van strikte criteria, die zijn gebaseerd op de aanbevelingen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het aanbieden van palliatieve zorg aan kankerpatiënten. In Nederland zijn 11 ziekenhuizen onderscheiden met de ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’.

Meer informatie