Inzicht in prijzen behandelingen

12 februari 2014

13 februari 2014

DBC-Onderhoud heeft de gemiddelde prijzen van een aantal vaak voorkomende ziekenhuisbehandelingen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de behandeling van huidtumoren. De analyse is uitgevoerd op DIS (DBC Informatie Systeem) gegevens van 2012, die per 1 december 2013 aan DIS waren aangeleverd. De gemiddelde prijzen zijn berekend op basis van gedeclareerde vergoedingen die door ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd. Deze vergoedingen komen tot stand door afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, en kunnen verschillen per ziekenhuis.

Planbare zorg

In de analyse is vooral gekeken naar ‘lichtere’ en planbare zorg, waarvan de behandeling relatief voorspelbaar is. De prijzen zijn gebaseerd op overeengekomen vergoedingen in het verleden tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze kunnen afwijken van prijzen die resulteren uit huidige en toekomstige onderhandelingen.

Begrijpelijke rekeningen

Patiënten hebben vaak onvoldoende inzicht in de kosten van een behandeling in een ziekenhuis. Daarnaast komt in de media het beeld naar voren dat er soms aanzienlijke verschillen bestaan in de tarieven tussen ziekenhuizen onderling. Patiënten willen graag voordat ze behandeld worden weten hoe hoog de rekening voor deze zorg zal uitvallen, ook omdat ze vaak, door hun eigen risico, een deel van de kosten zelf moeten betalen.

Lokale prijzen

Bij het stellen van de diagnose is het in veel gevallen mogelijk om vooraf een onderscheid te maken in de zwaarte van de behandeling die vervolgens wordt ingezet. Een consult op de poli waarbij een arts alleen met de patiënt praat, zal leiden tot een lagere prijs dan een consult waarbij diagnostiek of zelfs een operatieve ingreep nodig is. De informatie over lokale prijzen is beschikbaar en kan door de zorgverzekeraar of het ziekenhuis worden verstrekt aan de patiënt. Hiermee krijgt de patiënt tenminste een globale inschatting van de kosten van een behandeling voordat hij de spreekkamer uitloopt.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee