Inzicht in DOT-effecten: viewers en effecteanalyses

1 september 2011

1 september 2011

Voor een maatschap of de afdeling oncologie is het van groot belang om nu al te weten wat de administratie en financiële effecten van de veranderingen in bekostiging per 2012 zullen zijn. Inzicht in die mogelijke verschillen kan worden verkregen door schaduwdraaien en door het inzetten van een hulpmiddelen, zoals viewers.

Zorgproductenviewer

Zoals beschreven in het artikel Zorgproducten in plaats van DBC’s, biedt DBC Onderhoud de mogelijkheid om ‘schaduw te draaien’ met de Grouper en om de opbouw van de zorgproducten te kunnen inzien en de zorgproducten af te leiden met de Zorgproductenviewer

Meerdere bedrijven die van dichtbij de DOT-ontwikkeling hebben meegemaakt, bieden ondersteuning aan enkele opvallende voorbeelden.

Casemix viewer voor DOT-productstructuur in de app-store

Casemix, een ICT- en consultancybureau gespecialiseerd in bekostiging van zorg, heeft een gratis app ontwikkeld: de Casemix viewer voor de iPad. De Casemix viewer is een interactieve weergave van de DOT productstructuur. Het maakt de nieuwe DOT-productstructuur eenvoudig inzichtelijk. De viewer geeft antwoord op de vragen: 

 • Welke registraties, bijvoorbeeld zorgactiviteiten of diagnoses, bepalen de keuze van een zorgproduct? 
 • Welke registraties leiden tot een uitvalproduct, dat is een niet declarabel zorgproduct? 
 • Welk opbrengst voor de instelling hoort bij een bepaald zorgproduct? 
 • Welke normtijd of honorariumopbrengst is gekoppeld aan een bepaald zorgproduct?

Met deze app ziet men de vertaling van de geleverde zorg naar een declarabel zorgproduct. Het is mogelijk om in de viewer een zorgproductgroep te kiezen uit de totale lijst. De gekozen zorgproductgroep wordt getoond in de vorm van een interactieve beslisboom. Per onderdeel kunnen de details worden opgevraagd. Kijk voor meer informatie op www.casemix.nl

Casemix DOT Effecten analyse

Casemix heeft in samenwerking met NVZ vereniging van ziekenhuizen de vier grote wijzigingen samengevat in een zogenoemd groeimodel. Daarin zijn opgenomen: 

 • Nieuwe productstructuur: zorgproducten i.p.v. DBC’s
 • Nieuwe registratieregels voor openen en sluiten zorgtrajecten
 • Uitbreiding van het B-segment
 • Introductie van prestatiebekostiging

Dit groeimodel biedt inzicht in zowel de financiële implicaties van de introductie van DOT als operationele onderwerpen zoals de zorgproducten die de instelling gaat produceren en de (essentiële) verrichtingen die hierbij benodigd zijn. Achter het model liggen verschillende analyses die worden uitgevoerd met de eigen DBC- en verrichtingenregistratie. Meer informatie via Casemix

LOGEX Financiële DOT Impact analyse

LOGEX heeft zich tot doel gesteld een begrijpbare en werkbare DOT impact oplossing voor ziekenhuizen te ontwikkelen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen en vakgroepen wordt er draagvlak gecreëerd om daadwerkelijk iets met de analyses te doen.

LOGEX heeft in samenwerking met OneLine de volgende producten ontwikkeld om zorginstellingen en medisch specialisten voor te bereiden op de DOT systematiek:

 • Grouper (1:1 kopie van de landelijke Grouper)
 • DOT Viewer (Visualisatie beslisbomen Grouper, knooppuntcriteria en navenante effecten op declaratie)
 • DOT Impact analysetool
 • Analyse basisregistratie (coderingen, zwevende verrichtingen en vervuiling van profielen)
 • LOGEX DOT Benchmark (spiegeling aan DOT impact analyse referentie ziekenhuizen)

De LOGEX DOT Impact analyse tool in Qlikview heeft als doel voor ziekenhuizen en vakgroepen inzichtelijk te maken hoe de huidige productie zich vertaalt naar DOT zorgproducten, en wat hiervan de financiële impact zal zijn. In deze analysetool zal door middel van simulatie tevens rekening worden gehouden met de nieuwe afsluitregels. Hiermee krijgt de zorginstelling een analysetool in handen om knelpunten in de registratie bij de overgang naar DOT te analyseren en te verhelpen. Meer informatie op Logex.

NL.CAB.11.08.01.

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee