Het aantal patiënten met huidkanker is de afgelopen decennia fors gestegen in Nederland. Dit aantal zal waarschijnlijk blijven stijgen. Vanwege deze groei wordt gekeken welke rol gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of physician assistants op het gebied van de dermato-oncologie, in de eerste- en tweede lijn, kunnen spelen om huidkankerpatiënten ook in de toekomst passende zorg te kunnen bieden.

Soorten huidkanker

Volgens gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn de drie meest voorkomende typen huidkanker:

  • Basaalcelcarcinoom (circa 37.500 incidenties per jaar),
  • Plaveiselcelcarcinoom (circa 9.000)
  • Melanoom (circa 6.800)
  • Bij elkaar ruim 53.000 nieuwe gevallen per jaar.

Toegenomen druk op zorg

Vergeleken met andere kankersoorten is bij huidkanker sprake van lage sterfte. De 5-jaars relatieve overleving bedraagt respectievelijk 99,7% (basaalcelcarcinoom), 95% (plaveiselcelcarcinoom) en 89% (melanoom). De introductie van nieuwe middelen (immuuntherapie, targeted therapie) zorgt ook bij gemetastaseerd melanoom voor toegenomen overlevingskansen.  De grote aantallen (nieuwe) patiënten zorgen voor een jarenlang fors beroep op zorg, aldus IKNL.

Voorkeuren patiënten rond nazorg

Uit een onderzoek van Nicole Ezendam (IKNL) blijkt dat patiënten variëren in hun voorkeur voor medisch specialist, oncologie verpleegkundige of huisarts. Een derde had geen duidelijke voorkeur. 40% rapporteerde een voorkeur voor de medisch specialist.

Oncologie verpleegkundigen lijken volgens haar minder de voorkeur te hebben. Maar, dat kan (deels) te maken hebben met onbekendheid, het ontbreken van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen voor patiënten met een melanoom ten tijde van de studie.

15% consultaties huisarts gaat over huid

Op dit moment gaat 15% van de consultaties in een gemiddelde huisartsenpraktijk over een huidprobleem. Diagnostiek met het blote oog is niet altijd toereikend. Dermatoscopie, mits uitgevoerd door getraind personeel, draagt bij aan afname van onnodige excisies van benigne laesies, geruststelling van patiënten en minder (onnodige) verwijzingen naar een dermatoloog.

Huisartsenrichtlijn verdachte huidafwijkingen

Uit een klein, verkennend onderzoek onder verpleegkundig specialisten en physician assistents blijkt dat meer dan de helft van de respondenten een dermatoscoop heeft c.q. gebruikt. Maar, een groot aantal gebruikers is ongetraind.

De ontwikkeling en (met scholing ondersteunde) implementatie van de huisartsenrichtlijn verdachte huidafwijkingen kan wellicht bijdragen aan verbetering van de dermato-oncologie in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie