D66 en VVD hebben een amendement ingediend, met als doel in 2020 een bedrag van 1 miljoen euro vrij te maken om de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren. De partijen vinden het belangrijk dat alle kankerpatiënten expertzorg krijgen, ook als het in netwerkverband is georganiseerd. NFK onderstreept dit belang.

Expertzorg voor iedereen

In het amendement stellen Rens Raemakers (D66) en Hayke Veldman (VVD): “Nu steeds meer kan op het gebied van kankerzorg, is deze zorg buitengewoon complex geworden. Om kankerpatiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is dan ook een hoge mate van expertise vereist. De kankerpatiënt moet daarbij steeds centraal staan, waarbij het van belang is dat de patiënt een grote mate van zeggenschap over de te ontvangen behandeling heeft. Tegelijkertijd zal vooruit moeten worden gedacht, zodat hoogcomplexe kankerzorg ook voor de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. De indieners vinden het van groot belang dat alle kankerpatiënten expertzorg krijgen. Zij willen de ontwikkeling van expertzorg voor oncologische aandoeningen stimuleren  gericht op verbetering van:

  • Samen beslissen,
  • Transparantie,
  • Uitkomstgerichte behandeling
  • Zorgen dat kankerpatiënten bij voor hen beste specialist uitkomen.

Reactie NFK netwerkzorg

NFK vindt dat de patiënt samen met zijn/haar zorgverlener moet kunnen beslissen over de beste behandeling en nazorg. Momenteel werken veel ziekenhuizen voor kankerzorg samen in netwerken. Maar patiënten, huisartsen en andere verwijzers weten niet in welk ziekenhuis welke expertise aanwezig is, wat de kwaliteit van de zorg is en welk ziekenhuis de regie in het netwerk heeft – als er al sprake is van regie. NFK zet zich al langer tijd in om deze netwerkzorg transparant te maken en is verheugd dat D66 en VVD oncologische netwerkzorg op de politieke agenda hebben geplaatst.

Meer informatie