Eerder dit jaar meldde het RIVM dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start op 1 juli 2016. Naar aanleiding van twee brieven van de minister Schippers aan de Kamer blijkt deze datum blijkt niet haalbaar. De latere start heeft te maken met juridische procedures rond de aanbestedingen. Deze kosten meer tijd dan verwacht.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Uitstel van de invoering betekent dat het huidige bevolkingsonderzoek langer moet blijven bestaan. De screeningsorganisaties inventariseren daarom of en welke knelpunten en mogelijke oplossingen er zijn bij het langer laten door lopen van het huidige bevolkingsonderzoek. Als deze inventarisatie is afgerond en er meer zicht is op eventuele verdere procedures in de aanbestedingen, kan het RIVM een nieuwe datum voor de invoering vaststellen. Dit doet zij in afstemming met betrokken organisaties in de programmacommissie.

Nieuwe datum

Streefdatum voor het communiceren van een nieuwe invoeringsdatum is eind december van dit jaar.

Kamerbrieven

Minister Schippers heeft de Kamer op 28 en 30 oktober 2015 per brief geïnformeerd over de voortgang van de HPV screening. Hierin meldt de minister rekening te houden “met verdere juridische procedures in de aanbestedingstrajecten (HPV test, laboratoria en zelfafnameset). Deze ontwikkelingen maken dat de eerder geplande invoeringsdatum van 1 juli 2016 niet langer haalbaar is. ” Daarom heeft zij het RIVM gevraagd om met betrokken partijen verkennen op welk moment de overgang van het huidige naar het nieuwe bevolkingsonderzoek verantwoord plaats kan vinden. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het goed laten aansluiten van het nieuwe bevolkingsonderzoek op het huidige bevolkingsonderzoek.

Meer informatie