Interview Borstkankervereniging Nederland en Stichting Contactgroep Prostaatkanker

19 januari 2011 – In dit interview mevrouw Kloezen (directeur van Borstkankervereniging Nederland) en de heer Randsdorp (voorzitter van Stichting Contactgroep Prostaatkanker) over de kwaliteitscriteria volgens de patiëntenverenigingen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt als leidraad bij onderhandelingen over zorginkoop een Inkoopgids voor ziekenhuizen aan. Op de website van ZN is de gids te raadplegen onder menu-item ‘Beleidsthema’s – Inkoopgids ziekenhuizen’. De informatie is op aandoening en specialisme gerangschikt. Kijk bij aandoening onder de ‘B’ van borstkanker of ‘P’ voor prostaatkanker of klik hier om direct naar het overzicht te gaan.

In afwachting van de indicatoren die voor de derde tranche van Zichtbare Zorg Ziekenhuizen worden ontwikkeld, benoemt ZN enkele kwaliteitsparameters. Hieronder een korte samenvatting per indicatie.

Mammacarcinoom:

 • De NABON-nota geeft aan dat bij borstsparende therapie radicaliteit moet worden nagestreefd omdat dat de beste garantie geeft op goede locale controle;
 • Tussen diagnose en therapeutische operatie is een wachttijd nodig om de patiënt bedenktijd te geven om de voor haar goede beslissing voor behandeling te nemen. De wachttijd tot operatie moet echter ook niet te lang duren. In navolging van de NABON nota wordt hier vier weken aangehouden;
 • Een goede kwaliteit van een borstsparende behandeling (inclusief bestraling) vertaalt zich in een percentage lokale recidieven en overlevingskans vergelijkbaar met die na gemodificeerde radicale mastectomie.

Prostaatcarcinoom:

 • Radicale prostatectomie bij voorkeur in een centrum waar dit regelmatig wordt uitgevoerd;
 • Pre-operatief multidisciplinair overleg met uroloog, radioloog, radiotherapeut, internist- oncoloog en oncologie-verpleegkundige;
 • Bij conservatieve behandeling bestaat het multidisciplinaire overleg uit een uroloog, radioloog, radiotherapeut, internistoncoloog en oncologie-verpleegkundige;
 • Bij behandeling met Refusal- of dimenformon is duidelijke uitleg over voor- en nadelen van de behandeling en de alternatieven gewenst.

Vanuit het patiëntenbelang beredeneert Randsdorp belangrijke kwaliteitscriteria.

 1. Opvang en begeleiding: ‘De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de opvang en begeleiding van de patiënt volledig vanuit de beleving van de patiënt wordt georganiseerd en wordt uitgevoerd door een vast aanspreekpunt voor de patiënt, die tijdens het zorgtraject niet verandert en beschikbaar is voor vragen’.
 2. Multidisciplinair overleg:‘Organiseren van multidisciplinair overleg tussen uroloog, oncoloog en radiotherapeut over de meest gewenste behandeling. Samen zouden zij tot de beste behandeling moeten komen. Dit overleg blijkt niet altijd plaats te vinden maar is wel een voorwaarde voor goede zorg’.
 3. Aantal behandelingen: Net als bij professionals in andere beroepen zal de kwaliteit van de behandeling door medici hoger zijn als de handelingen met een zekere minimale frequentie uitgevoerd worden.
  Medici moeten zichzelf wat dat betreft een norm opleggen. Als de Nederlandse Vereniging van Urologen stelt dat voor een prostaatverwijdering een frequentie van 5 à 10 operaties per jaar voldoende is dan ligt dat wel heel ver af van de norm die de SCP voorstelt. 

ZN, drie kwaliteitsindicatoren mammacarcinoom

 1. CQI vragenlijst Mammacare: Het ziekenhuis neemt deel aan de CQI vragenlijst Mammacare. Zonder deelname wordt geen roze lintje afgegeven in de Monitor Borstkankerzorg.
 2. Percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel: Maximaal 20% van de patiënten heeft na de eerste borstsparende operatie achtergebleven kankerweefsel.
 3. Aantal behandelingen: Net als bij professionals in andere beroepen zal de kwaliteit van de behandeling door medici hoger zijn als de handelingen met een zekere frequentie uitgevoerd worden. Elke chirurg voert minimaal 30 borstoperaties per jaar uit in het kader van verdenking op borstkanker.

Monitor Borstkankerzorg

De Monitor Borstkankerzorg geeft, op basis van de kwaliteitsindicatoren, aan welke criteria BVN hanteert voor goede zorg. Het is niet de bedoeling om ziekenhuizen op borstkankerzorg te keuren, maar het is belangrijk om inzicht te geven in welke zorg waar wordt geboden. Daarnaast is ook het patiëntenperspectief van groot belang. Een belangrijke vraag in de Monitor Borstkankerzorg is “hoe heeft de patiënt het ervaren?”. De patiëntervaringen wegen zwaar mee in de oordelen die worden gegeven door de BVN.

Eenduidigheid

Het belang van eenduidige kwaliteitseisen wordt steeds meer onderkend. Zo komt de Nederlandse Vereniging van Heelkunde eind deze maand met een set kwaliteitscriteria.

Bron: sanofi-aventis, 19 januari 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee