Op 1 augustus is het Wereldlongkankerdag. Een dag waarop er over de hele wereld extra aandacht is voor longkanker.

Longkanker is in Nederland de vierde meest voorkomende kankersoort. Het aantal mensen bij wie in 2016 de diagnose longkanker werd vastgesteld, wordt geschat op 12.200. In 2015 waren dat 12.589 diagnoses en in 2014 12.141. (Bron: IKNL)

Hoge sterftecijfers longkanker

De sterftecijfers zijn in vergelijking met andere typen kanker hoog: In 2016 overleden 10.670 Nederlanders door longkanker. In 2015 waren dat er 10.420. Aan dikkedarmkanker, de vorm van kanker met de op één na hoogste sterftecijfers, overleden dat jaar 5.117 mensen. Aan hematologische maligniteiten, de nummer drie, overleden 3.739 mensen. (Bron: CBS)

Stijging vrouwen met longkanker

De afgelopen 25 jaar stijgt het aantal vrouwen dat longkanker krijgt. Dit is mede het gevolg van meer vrouwen die in de jaren zeventig gingen roken. In 1990 kregen 1.350 vrouwen longkanker. In 2015 is dit gestegen tot 5.500 vrouwen. Bij mannen was in dezelfde periode een omgekeerde trend te zien. (Bron: IKNL)

Prognose longkanker

Longkanker geeft soms weinig klachten, of klachten die niet worden herkend. Daardoor wordt longkanker vaak pas in een gevorderd stadium vastgesteld. Mede daardoor is het moeilijker te behandelen.

Campagne Longkanker Nederland

Longkanker Nederland start dit jaar een campagne om mensen ervan bewust te maken dat iedereen longkanker kan krijgen. Roken is een belangrijke risicofactor, maar er zijn meer oorzaken. In de campagne maakt Longkanker Nederland mensen alert op signalen die kunnen duiden op een beginstadium van longkanker. Hierdoor wordt de kans groter dat longkanker in een vroeger stadium ontdekt wordt en daardoor mogelijk beter te behandelen.

Meer informatie