Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben tijdens het NKR-symposium een intentieverklaring getekend. Door doelmatiger te werken bij het verzamelen van data voor de gehele oncologische patient journey willen de organisaties bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg.

Data verzamelen

DICA zet met informatie uit kwaliteitsregistraties en onderzoek aan tot systematische verbetering van de zorg, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. DICA voert haar registraties uit in opdracht van en in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen waarbij gegevens tot kwaliteitsinformatie worden verwerkt en teruggegeven. IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en verzamelt (epidemiologische) gegevens van alle kankerpatiënten in Nederland. Daarmee verricht IKNL wetenschappelijk onderzoek en zet de gegevens in als basis voor rapportages die betrekking hebben op het hele ziektetraject en de preventie van kanker in Nederland.

Kwaliteit oncologische zorg

DICA en IKNL werken al langer samen. Data die worden ingezet voor kwaliteitsregistraties zijn voor een deel afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en datamanagers van IKNL verzamelen in opdracht van ziekenhuizen aanvullende gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistraties. Met deze intentieverklaring wordt een nieuwe stap gezet naar bredere samenwerking.

Meer informatie

  • Bron: Nieuwsbericht DICA, 5 oktober 2022