Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in hun laatste levensfase maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg. Dit zou volgens Yvonne de Man (Radboudumc) en collega’s kunnen duiden op overmatig gebruik van zorg, in het bijzonder spoedeisende hulp, intensive care en aantal CT-scans.

Advanced care planning

Het geven van chemotherapie of radiotherapie in de laatste levensmaand blijkt significant samen te hangen met een toename van intensieve zorg. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers dat het aantal palliatieve consultaties bij deze patiënten laag is. Zij adviseren om patiënten:

  • Duidelijker te informeren over de intensiteit van ziekenhuiszorg,
  • Ruimere inzet van palliatieve consulenten
  • Meer aandacht te geven aan ‘advanced care planning’.

(Bron: IKNL)

Geringe inzet palliatieve zorg

De onderzoekers stellen niet dat behandelingen in de laatste levensfase ongepast zouden zijn. Daarvoor is meer informatie nodig over het doel van deze behandelingen en de persoonlijke behoeften van betrokken patiënten. Wel vinden zij dat de palliatieve zorg verder ontwikkeld moet worden.

Meer informatie