Intensieve nazorg voor patienten met dikke darmkanker effectief in opsporen

8 januari 2014 – Met intensieve nazorg voor patiënten met dikke darmkanker worden vaker behandelbare uitzaaiingen gevonden dan volgens de gebruikelijke nazorg. Patiënten waarderen deze nieuwe manier, die niet veel meer kosten met zich meebrengt.

Minder polibezoek

Het onderzoek was gericht op het bepalen van de beste manier van vervolg onderzoek na operatieve verwijdering van dikke darm- en endeldarmkanker. Nazorg is bedoeld om zo snel mogelijk eventuele uitzaaiingen op te sporen. De gangbare nazorg bestaat uit regelmatige controle van de patiënten op de polikliniek, het maken van scans en het doen van bloedonderzoek op zogeheten tumormarkers (CEA). Dit traject is vergeleken met een zogeheten intensieve follow-up waarbij vaker, namelijk elke 8 weken, een bloedonderzoek plaatsvindt naar de CEA-waarden. De resultaten worden per mail aan de patiënt teruggekoppeld. Pas als er een significante verhoging wordt waargenomen van de CEA-waarden, worden aanvullende scans verricht. De patiënt hoeft bij deze follow-up minder vaak naar de polikliniek.

Resultaten

Uit de resultaten bij 3223 patiënten blijkt dat de gevonden uitzaaiingen significant vaker konden worden genezen in de groep die vaak op CEA werd gecontroleerd. Het protocol blijkt ongeveer vergelijkbare kosten met zich mee te brengen als de nu geldende richtlijn.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee